HealthyTiger

Premium Cabbage Extract Juice
양배추즙
卷心菜汁

$71.00 Sold Out
Description

무안 양배추를 통째로 추출! 백출, 진피를 더해 제대로 마시는 양배추즙

Whole Mu-an cabbage extracted entirely! With added white atractylis and Aurantii Nobilis Pericarpium , enjoy the full benefits of drinking cabbage juice properly.

Premium Cabbage Extract Juice / 양배추즙 / 卷心菜汁 / Nước ép cải bắp
( 100ml * 30 pouches / 100ml * 30포 / 100ml * 30包 / 100ml * 30gói )

유기물이 풍부한 토양에서 농부가 직접 손수 재배하고 키워낸 국내 무안 양배추를 통으로 추출하였습니다. 양배추의 특유의 비린맛을 잡고 인위적인 색과 단맛이 아닌 오직 국내산 재료들만을 사용해 양배추와 감귤껍질, 백출을 더해 시너지와 품질을 높이고, 원료 그대로의 맛과 영양을 정직하게 담아냈습니다.

섭취방법: 하루 1~2회 1회 1포, 취향게 맞게 섭취하세요.

提取在富含有机物的土壤中,农夫亲自栽培栽培的务安卷心菜。去除卷心菜特有的腥味,不使用人为的颜色与甜味,仅使用韩国产材料,添加卷心菜、柑橘皮、白术在内,提高其功效与品质,蕴含了原料的原味的味道与营养。

服用方法:每日1~2次,每次1包,根据个人喜好服用。

Nước ép cải bắp chiết xuất từ cải bắp Muan được trồng và thu hoạch thủ công bởi người nông dân trên mảnh đất giàu chất hữu cơ. Sử dụng các nguyên liệu hoàn toàn từ Hàn Quốc, không chứa màu nhân tạo hay chất tạo ngọt, để loại bỏ vị hăng đặc trưng của cải bắp, đồng thời tăng cường hương vị và chất lượng sản phẩm với nguyên liệu như cải bắp, vỏ quýt và thương truật, mang đến hương vị và dinh dưỡng nguyên bản của nguyên liệu.

Cách dùng: 1 ngày 1~2 lần, 1 lần 1 gói, uống theo sở thích.

We've extracted whole cabbage grown by farmers in nutrient-rich soil. Using only Korean ingredients such as cabbage, tangerine peel, and Chinese cabbage, we've preserved the natural taste and nutrients, enhancing synergy and quality.

How to take: Take 1 pouch 1-2 times a day, according to your taste preference.