HealthyTiger

Gwan Jeol Jin (Joint Health)
관절진
关节炎胶囊

$40.50
Description

하나로 시작하는 건강한 관절 관리 습관
이제 간편하게 시작하세요!

Start Your Healthy Joint Management Habit with One Simple Step! Get Started Now!

Gwan Jeol Jin (Joint Health) / 관절진 / 关节炎胶囊
( 800mg * 60tablets / 800mg * 60정 / 800mg * 60粒 / 800mg * 60viên )

관절진은 십수년간 한방의료시장을 통해 공급되던 관절치료제인 새롬제약 계족환을 호랑이건강원에서 주원료 MSM에, 부원료 계족홉합분말, 상어연골, 녹색잎홍합분물, 당귀, 우슬, 청송절, 대계근을 더하여 식품의약품안전처에서 안정성과 기능성을 인정받은 관절 건강기능식품입니다.
하나로 시작하는 건강한 관절 관리 습관 이제 간편하게 시작하세요.

섭취방법: 하루 2회, 1회 1정 물과 함께 섭취하세요.
약효의 측면에 있어서는 두번에 나눠서 드시는 걸 추천드립니다.
두번에 나눠서 드시면 혈중에 유효성분들을 오래 유지할 수 있습니다.

关节炎胶囊在SAE ROM制药的关节治疗品鸡足丸的主要原料MSM中加入副原料鸡足合粉、鲨鱼软骨、绿唇贻贝粉、当归、杜牛膝、青松节、大桂根等,是一款食品医药品安全处认可其稳定性与功能的关节健康功能食品。

服用方法:每日2次,1次1粒,用水送服。
在药效方面,建议分两次服用。
分两次服用时,可持久保持血液中的有效成分。

Gwan Jeol Jin là thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe xương khớp, sử dụng MSM làm nguyên liệu chính từ kê cân hoàn của Saerom, kết hợp với các thành phần phụ như bột hỗn hợp kê cân, sụn vi cá mập, bột chiết xuất vẹm xanh, đương quy, hoàng tinh, ngưu tất, rễ cây hoa kế sữa, được Cục An toàn Thực phẩm và Dược phẩm công nhận về độ an toàn và hiệu quả.

Cách dùng: 1 ngày 2 lần, 1 lần 1 viên, uống cùng với nước.
Về mặt hiệu quả, khuyến nghị nên chia thành hai lần uống.
Chia thành hai lần uống giúp duy trì các thành phần có hiệu quả trong máu lâu hơn.

Gwan Jeol Jin, an MFDS-approved joint health supplement, combines MSM with joint-hop extract, shark cartilage, green-lipped mussel extract, Angelica gigas, Solomon's seal, Achyranthes japonica, and Korean wild yam for enhanced efficacy.

How to take: Take 1 tablet twice a day with water. From the perspective of efficacy, we recommend splitting the dose into two servings. Taking it in divided doses helps maintain effective ingredients in the bloodstream for a longer duration.