HealthyTiger

Chim Hyang Hwan
침향환
沉香丸

$315.00
Description

진귀한 인도네시아산 침향과 녹용중에서도 으뜸이라 불리는 러시아산 원용과 홍삼, 주원료 모두를 더해 깊고 진함을 그대로 침향환에 담았습니다.

We have incorporated the top-grade Russian antler and red ginseng, which are renowned among the precious Indonesian agarwood and antler extracts. By combining all key ingredients, we have encapsulated their deep and rich essence within the Chimhyang pills.

Chim Hyang Hwan / 침향환 / 沉香丸 / Viên uống trầm hương
( 5g * 10pills /  5g * 10환 / 5g * 10丸 / 5g * 10 viên )

호랑이도 다치면 스스로 찾았다는 침향은 예로부터 신비의 영약으로 알려져 왕들의 자양강장제로 처방되곤 했던 고가의 귀한 원료입니다. 인도네시아산 고급 침향과 러시아 녹용, 6년근 홍삼 그리고 복령, 당귀, 용안육 등의 원료를 아낌없이 넣어 정성으로 빚은 후 순금(금박)으로 감싸 황제의 품격과 고귀함을 더하였습니다. 허약해진 성인 남녀 모두에게 꾸준한 섭취를 추천드립니다.

섭취방법: 하루 1회 1환

沉香自古以来就被称为是神秘的灵药,也是君王们经常食用的滋补壮阳材料的高价且珍贵的原料之一。将印度尼西亚产高级沉香与俄罗斯鹿茸、6年根红参以及茯苓、当归、龙眼肉等原料大量加入在内,精心制作后,用纯金(金箔)进行包裹,增添帝皇品味与高贵的感觉。

服用方法:每日1次1丸

Trầm hương từ xa xưa đã được biết đến như là một loại thần dược bí ẩn và là một nguyên liệu quý hiếm, đắt đỏ, thường được dùng làm thuốc bổ cho vua chúa. Sản phẩm được ủ cẩn thận với các nguyên liệu như trầm hương Indonesia cao cấp, lộc nhung Nga, hồng sâm 6 năm tuổi và phục linh, đương quy, quả nhãn,... Sau đó, hỗn hợp được bọc bằng vàng nguyên chất (vàng lá) để tăng thêm sự sang trọng và cao quý của một bậc đế vương.

Cách dùng: 1 ngày 1 lần, 1 lần 1 viên

The legendary tonic of 'Chim Hyang Hwan,' which claims that even a tiger would seek it out if injured, has been known since ancient times as a miraculous elixir and prescribed as a royal tonic for kings. It is made with precious ingredients such as high-quality Indonesian agarwood, Russian antler extract, 6-year-old red ginseng, as well as ingredients like angelica root, Astragalus propinquus, and deer antler, generously combined with care. Afterward, it is wrapped in pure gold leaf to enhance the dignity and nobility fit for an emperor. We recommend regular consumption for both men and women who have weakened constitution. 

How to take: Take 1 pill once a day

Product description 01
Product description 02
Product description 04