HealthyTiger

Agarwood Extract Tonic
침향수
沉香液

$77.00
Description

침향수는 세계 3대 향이라 일컫는 침향에 녹용과 홍삼을 더했습니다.

Agarwood, known as the world's finest herbal medicine, blends the scent of Agarwood with antler and Korean red ginseng.

Agarwood Extract Tonic / 침향수 / 沉香液 / Nước uống trầm hương
( 80ml * 20pouches / 80ml * 20포 / 80ml * 20包 / 80ml * 20gói )

호랑이도 다치면 스스로 찾았다는 침향은 예로부터 신비의 영약으로 알려져 왕들의 자양강장제로 처방되곤 했던 고가의 귀한 원료입니다. 인도네시아산 고급 침향과 뉴질랜드 국가 공인 녹용, 그리고 당귀, 산수유, 홍삼 등의 원료를 아낌없이 배합한 침향수는 임금님이 침향 공진단을 보약처럼 복용했듯이 현대인이 건강을 생각하며 마실 수 있는 깊고 진한 건강음료입니다. 허약해진 성인 남녀 모두에게 꾸준한 섭취를 추천드립니다.

섭취방법: 하루 2~3회 1회 1포, 취향에 맞게 섭취하세요.

沉香自古以来就被称为是神秘的灵药,也是君王们经常食用的滋补壮阳材料的高价且珍贵的原料之一。膏含量地加入印度尼西亚产高级沉香与新西兰国家公认的鹿茸、当归、山茱萸、红参等原料混合而成的沉香液,是一款适合现代人健康而饮用的浓郁健康饮料。

服用方法:每日2~3次,每次1包,根据个人喜好服用。

Trầm hương từ xa xưa đã được biết đến như là một loại thần dược bí ẩn và là một nguyên liệu quý hiếm và đắt đỏ, thường được dùng làm thuốc bổ cho vua chúa. Nước uống trầm hương được kết hợp hoàn hảo giữa trầm hương cao cấp từ Indonesia và nhung hươu New Zealand được chứng nhận quốc gia, cùng với các nguyên liệu quý khác như đương quy, sơn thù du, hồng sâm,... tạo nên một thức uống bổ dưỡng sâu sắc và đậm đà dành cho người hiện đại quan tâm đến sức khỏe.

Cách dùng: 1 ngày 2~3 lần, 1 lần 1 gói, uống theo sở thích.

Agarwood, a revered ancient tonic for kings, combines premium Indonesian agarwood with certified New Zealand deer antler, along with Angelica gigas, Cornus officinalis, and Korean red ginseng. This modern health beverage offers a deep and rich flavor for today's health-conscious individuals.

How to take: Take 1 sachet 1-2 times a day, according to your taste preference.