HealthyTiger

Korean Red Ginseng & Deer Antler Extract Stick
홍삼 녹용
红参鹿茸

$70.00
Description

전통의 한방제약회사, 첨단시설을 갖춘 탕전소, 한방과학연구소, 한의사, 약사 등 최고의 전문 인력이 전통의 레시피, 호랑이 홍삼녹용을 선보입니다.

The traditional herbal medicine company, equipped with state-of-the-art facilities, herbal decoction centers, Korean Medicine Science Lab, expert herbalists, and pharmacists, presents the pinnacle of traditional recipes: Horangee Red Ginseng Antler Extract.

Korean Red Ginseng & Deer Antler Extract Stick / 홍삼 녹용 / 红参鹿茸 / Hồng sâm lộc nhung
( 10ml * 28 sticks / 10ml * 28포 / 10ml * 28包 / 10ml * 28 gói )

녹용과 홍삼은 상호 보완작용을 하기 때문에 두 가지 원료를 같이 쓰면 활력 증진에 더욱 도움이 됩니다. 청정 지역 뉴질랜드에서 우수하게 관리된 녹용과, 계약재배를 통해 엄선된 우수한 품질의 6년근 홍삼을 배합하여 깊고 진한 풍미가 느껴지는 최상의 품질을 완성했습니다. 홍삼과 녹용을 주원료로 벌꿀, 대추, 배 등 건강원료를 더해 기력회복과 체력증진에 도움을 줄 수 있도록 정성스럽게 만들었습니다.

섭취방법: 하루 1~2회 1회 1포, 취향에 맞게 섭취하세요.

将纯净地区新西兰优秀管理的鹿茸及通过合同栽培严格挑选的优质6年根红参配制,完成了浓郁风味的最佳品质。以红参与鹿茸为主要原料,添加蜂蜜、大枣、梨等健康原料在内,精心制作而成,有助于恢复气力及增强体力。

服用方法:每日1~2次,每次1包,根据个人喜好服用。

Sản phẩm được hoàn thiện với chất lượng cao nhất, mang đến hương vị đậm đà và sâu lắng với sự kết hợp giữa lộc nhung được quản lí tốt từ vùng đất sạch New Zealand và hồng sâm 6 năm tuổi chất lượng được chọn lọc kỹ lưỡng qua phương pháp canh tác theo hợp đồng. Với nguyên liệu chính là hồng sâm và nhung hươu, kết hợp cùng các nguyên liệu tốt cho sức khỏe như mật ong, táo tàu, lê,... sản phẩm được bào chế cẩn thận với sự tận tâm để hỗ trợ phục hồi sức lực và tăng cường sức khỏe.

Cách dùng: 1 ngày 1~2 lần, 1 lần 1 gói, uống theo sở thích.

Combining premium New Zealand deer antler and carefully selected 6-year-old red ginseng, along with honey, jujube, and pear, we've created a high-quality tonic for vitality and stamina with a deep, rich flavor.

How to Take: Take 1 pouch 1-2 times a day, according to your taste preference.